Poradnik menadżera


Jak skutecznie wprowadzać zmiany w organizacji?Oto VII wskazówek. Od wielu lat pracujemy z organizacjami i wiemy jak bardzo uważnym należy być w trakcie wprowadzania zmiany. Truizmem wydaje się stwierdzenie, że największym grzechem menadżerów w tym trudnym czasie dla organizacji, ale przede…

0 Komentarzy11 Minuty


Styl pracy menadżera


Styl pracy menadżera czyli kilka słów o efektywności menadżeraOd wielu lat pracuję z manadżerami nad rozwojem ich indywidualnego stylu zarządzania, tak aby stawali się coraz skuteczniejsi w pełnionych przez siebie rolach. Bardzo często zadają mi pytanie: „Jaki/jaka powinienem/ powinnam być, aby…

0 Komentarzy22 Minuty


Podstawowe założenia Analizy Transakcyjnej w pracy z klientem


Podstawowe założenia Analizy Transakcyjnej w pracy z klientem w coachinguCoaching stał się bardzo popularną metodą rozwoju potencjału pracowników w organizacjach. Szczególną jego formą, jest executive coaching, który zajmuje się rozwojem liderów w organizacji. Executive coaching definiuję jako…

0 Komentarzy10 Minuty


Kontraktowanie jako narzędzie pracy z klientem w coachingu


Kontraktowanie jako narzędzie pracy z klientem w coachinguAnaliza Transakcyjna jest teorią kontraktową, co oznacza, że nie można mówić o coachingu, czy jakiejkolwiek innej formie pracy z klientami, w którym nie byłoby dobrze zdefiniowanego kontraktu między stronami. Sam Berne definiuje kontrakt…

0 Komentarzy5 Minuty


Gry psychologiczne


Czym są gry psychologiczne? Zgodnie z definicją Berne’a „grą nazywamy serię komplementarnych transakcji ukrytych prowadzących do dobrze określonego, dającego się przewidzieć wyniku”. Gry są zawsze nieświadome i rozgrywają się miedzy minimum dwoma osobami. Głównym celem gier jest uzyskanie znaków…

0 Komentarzy6 Minuty