Programy rozwojowe


Naszym najważniejszym celem jest dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań. Właśnie dlatego lwia cześć naszej pracy opiera się na projektowaniu programów rozwojowych, które rozpoczynają się od zaprojektowania procesu diagnostycznego, którego zadaniem jest dookreślenie rzeczywistych potrzeb klienta (zatrudnionych w organizacji ludzi) i dopiero na bazie wniosków z tego etapu, projektujemy konkretne działania rozwojowe. Czasem są to bloki szkoleniowe, połączone z innymi formami rozwojowymi (np. coaching, facylitacja, doradztwo). Czasem natomiast okazuje się, że jedynym koniecznym do podjęcia działaniem jest wprowadzenie dodatkowych elementów motywujących i budujących zaangażowanie pracowników jak np. włączenie ich w proces decyzyjny czy częstsze udzielanie pozytywnych wzmocnień w postaci informacji zwrotnej.

 

Jako firma działamy nie tylko w Polsce, ale realizujemy także projekty międzynarodowe. Dzięki szerokiemu portfolio kompetencji wspieramy naszych Klientów w realizacji ujednoliconych programów rozwojowych w różnych miejscach w Europie.

 

Dotychczas projektowaliśmy i wdrażaliśmy programy rozwojowe dla: menadżerów, handlowców, trenerów wewnętrznych, pracowników działów HR.

Oferta, którą prezentujemy na naszej stronie to jedynie kropla w oceanie dostępnych możliwości jakie otwieramy przed naszymi Klientami. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób zindywidualizwany i tworzymy propozycję specjalnie dla niego.

Nie znaleźliście Państwo na naszej stronie rozwiązań dla siebie? Skontaktujcie się z nami. Jesteśmy przekonani, że krótka rozmowa pozwoli nam przygotować propozycję, która w pełni odpowie na Państwa potrzeby.

Szkolenia


W ramach naszej oferty proponujemy szereg szkoleń wyposażających menadżerów w podstawowe oraz zaawansowane kompetencje z zakresu zarządzania ludźmi, ale również procesami w organizacji. Szkolenia obejmują takie obszary jak:
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie zespołem
 • budowanie autorytetu menadżera – motywowanie
 • delegowanie zadań i zarządzanie sobą w czasie
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych
 • psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 • coachingowy styl zarządzania i wiele, wiele innych, głównie tych szytych na miarę.
Interesuje Cię coś szczególnego? Skontaktuj się z nami.

Dla zespołów sprzedażowych i obsługowych posiadamy również specjalną ofertę. Nasze doświadczenia koncentrują się mocno wokół sprzedaży dlatego doskonale wiemy jakie trudności napotykają handlowcy w swojej pracy, z jakimi sytuacjami przychodzi im się mierzyć. Szkolenia sprzedażowe dostosowujemy do poziomu rozwoju poszczególnych grup, aby zwiększać ich efektywność. Wnikliwie analizujemy poziom kompetencji sprzedażowych i proponujemy rozwiązania, które przynoszą szybkie rezultaty, odczuwalne nie tylko na poziomie pojedyńczego pracownika, ale równiez na poziomie całej grupy a w ostatecznym rozrachunku, na poziomie całej organizacji.

Interesują Cię jakieś konkretne rozwiązania? Skontaktuj się z nami.

AT w Polsce funkcjonuje gównie jako teoria dotycząca komunikacji. Jest to jednak olbrzymie uproszczenie. W swej istocie AT odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczenie jej narzędzi i wiedzy umożliwiających metaanalizę w zakresie zachowania, sposobu podejmowania decyzji, wchodzenia w interakcję z innymi i rozwijania jej potencjału. Poprzez rozumienie wewnętrznych i zewnętrznych procesów pozwala na uzyskiwanie autonomii i elastyczności w zakresie zachowań. AT dostarcza kompleksowej perspektywy dzięki, której rozwiązywanie problemów jednostki staje się możliwe i maksymalnie uproszczone. Teoria została stworzona przez Erica Berne’a i opisana w taki sposób, aby stała się zrozumiała dla sześcioletniego dziecka. Wybrałam Rozwojową Analizę Transakcyjną, ponieważ uważam, że koncentruje się na pomocy klientowi tu i teraz poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi i skupieniu sie na maksymalnej efektywności podejmowanych działań.

Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i coachingowe pozwala nam tworzyć programy dla osób chcących rozwijać się w roli trenera czy coacha.

Jako partner merytoryczny kierunku „Doradztwo i coaching” wiemy dokładnie jak zaprojektować szkolenie mające na celu przygotowanie Państwa do prowadzenia sesji coachingowych czy szkoleń.

Chętnie przygotujemy ofertę dedykowaną dla Państwa potrzeb.

Osoby pracujące w działach HR mają przed sobą wiele wyzwań zawodowych związanych z rozwiązywaniem trudnych sytuacji w organizacji oraz rozwijaniem potencjału pracujących w niej ludzi. Mając świadomość olbrzymiej odpowiedzialności spoczywającej na Państwa barkach, proponujemy Wam specjalistyczne szkolenia we wszystkich obszarach, m.in.:
 • Przygotowanie i prowadzenie sesji Assessment i Development Center
 • Przygotowanie i wdrażanie Systemów Ocen Okresowych w organizacjach
 • Budowanie satysfakcji pracowników
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Coaching
 • Planowanie i organizowanie szkoleń i wiele, wiele innych.

Interesuje Cię coś szczególnego? Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Wsparcie indywidualne


Coraz większa poplularność coachingu powoduje, że Klienci coraz odważniej sięgaja po tego typu rozwiązania.

Coaching jest procesem stymulowania uczenia się i rozwoju klienta w celu poprawy skuteczności jego działania, osiągania wyznaczonych celów i poprawy osobistej satysfakcji. Rozwój następuje poprzez zmianę w sposobie myślenia, zachowania i odczuwania.

"Sukces zaczyna się od woli sukcesuA wszystko to tkwi w stanie Umysłu.Jeżeli myślisz, że przegrasz, to już przegrałeś (...)Jeśli myślisz, że inni są lepsi, to są (...)Żebyś się wzbił, twoje myśli muszą szybować.Życiowe bitwy nie zawsze wygrywasilniejszy czy szybszy przeciwnik,Prędzej czy później tym, kto wygrywaJest ten, kto myśli, że potrafi"

— Walter D. Wintle

Coaching może sprzyjać rozwojowi:

 • pewności siebie
 • samoświadomości
 • inteligencji emocjonalnej
 • efektywności w zakresie analizy problemów i wyzwań
 • rozwojowi osobistemu w kontekście zawodowym
 • rozwojowi kariery
 • rozwojowi w obszarze biznesowym
 • rozwojowi w zakresie skuteczności zarządzania ludźmi
 • lepszemu podejmowaniu decyzji
 • umiejętności ustalania jasnych celów i ich osiągania
 • wzrostowi umiejętności w zakresie zarządzania czasem i stresem
 • wzmacnianiu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej

W procesie coachingu towarzyszymy klientom na drodze odkrywania swojego potencjału. Wspieramy w procesie osiągania celów, w rozwoju osobistym i zawodowym oraz nabywaniu konkretnych umiejętności zwiększających skuteczność. Dla nas zmiana wymaga decyzji i konsekwencji. Te zaś wymagają odwagi i wsparcia.

Facylitacja


Facylitacja jest sposobem pracy z grupą, której celem jest wsparcie członków zespołu w poradzeniu sobie z trudną, złożoną lub/ i nową sytuacją w jakiej się znaleźli. Polega w głównej mierze na takim moderowaniu procesu pracy grupy, aby w rezultacie wypracować rozwiązania podnoszące efektywność zespołu i organizacji jako całości. Stosowane wówczas kiedy nie ma jednej odpowiedzi, zespół chce wypracować nowe rozwiązania, potrzebuje wsparcia w poradzeniu sobie z konfliktem, chce wypracować zasady współpracy w nowych warunkach, etc.

Do tej pory wspieraliśmy naszych klientów w następujących procesach:

 

 • New Manager Assimilation (np. wsparcie menadżera w objęciu nowej roli oraz zespołu jako całości w wypracowaniu wspólnych zasad pracy)- więcej na blogu
 • Praca z konfliktami w grupie (np. konflikt w grupie, który prowadzi do spadku produktywności i ogólnej satysfakcji)
 • Wsparcie grupy w zakresie zwiększania efektywności (np. praca z grupami handlowców)
 • Warsztaty kreatywne (np. wypracowywanie nowych rozwiązań)
 • Sesje strategiczne (wprowadzanie zmian w organizacji np. zmiana struktury organizacyjnej, zmiana w zakresie strategii sprzedażowej, zmiana w zakresie strategii HR, etc.)