Doradztwo dla organizacji


Czasem organizacja jako całość doświadcza pewnych trudności, czasem trudności takie dotyczą zespołu, a jeszcze kiedy indziej samej jednostki. Jako zewnętrzni eksperci pomagamy naszym klientom zrozumieć jaka jest przyczyna tego co dzieje się w ich organizacji i powoduje, że nie osiąga ona swoich celów.

Nasze działania doradcze opierają się głównie o dobrze zaprojektowany proces diagnostyczny. Diagnoza jest dla nas pierwszym krokiem na drodze projektowania konkretnych rozwiązań dla klientów. Może być częścią całego procesu rozwojowego, albo tylko etapem, po który klienci sięgają np. w sytuacji trudnej, aby zrozumieć przyczyny jej występowania i zastosować najbardziej optymalne i celowane działania. Diagnoza organizacji pozwala na ujęcie w konkretne przyczyny pojawiających się w organizacji trudności.

Prowadzimy diagnozę na trzech poziomach


Człowiek

Zespół

System

Diagnoza rozpoczyna się od dobrze zaprojektowanych badań, których celem jest dokładne poznanie organizacji, pracujących w niej ludzi oraz ich wzajemnych interakcji, aby zrozumieć jak funkcjonuje całość. Tylko w ten sposób możemy zaproponować adekwatne rozwiązania.

 

Przykładowe działania prowadzone w ramach oferty badań:

 

  • Badania satysfakcji, których celem jest poznanie poziomu zadowolenia pracowników z pracy w organizacji, zrozumienia ich motywacji, ale przede wszystkim analiza tego jak pracownicy postrzegają organizację i siebie w tej organizacji

 

  • Audyty kompetencyjne oraz badania psychometryczne, których celem jest np. diagnoza potencjału pracowników, kompetencji menadżerskich, dopasowania kandydata do organizacji, etc.

 

  • Badania 360 stopni, które stanowią rozbudowaną formę oceny kompetencji pracowników, pozwalają zobaczyć pracownika z różnych perspektyw oraz budują tzw. kulturę feedbacku.

 

Nie znaleźliście Państwo na naszej stronie rozwiązań, które Was interesują? Skontaktujcie się z nami.