Mann Learning Solutions

MLS powstało na bazie wieloletnich doświadczeń we współpracy z firmami i zatrudnionymi w nich ludźmi. W efekcie tych interakcji zgromadziliśmy bogatą bazę wiedzy i kompetencji, którymi chcemy dzielić się, aby pomagać naszym Klientom osiągać maksymalną efektywność i sukces.

Naszym celem jest wspieranie organizacji i jednostek na drodze do realizacji celu. W naszej pracy kierujemy się zasadą minimalnej prostoty i maksymalnej użyteczności. Chcemy tłumaczyć rzeczy skomplikowane w prosty sposób, aby nasi Klienci mogli samodzielnie radzić sobie w przyszłości. Wiedza z zakresu psychologii pozwala nam rozumieć proces, a doświadczenie biznesowe, znajdować skuteczne narzędzia i rozwiązania.

Naszą siłą jest połączenie wiedzy i doświadczeń z wielu obszarów. Z pasją i zaangażowaniem realizujemy każdy projekt i wierzymy, że profesjonalizm kryje się w najdrobniejszych szczegółach.

Organizację i pracujących w niej ludzi traktujemy jako jeden system powiązanych ze sobą elementów, które wpływają na siebie wzajemnie. Chcemy wpływać na całość poprzez wprowadzanie przemyślanych i dostosowanych do sytuacji rozwiązań.

Widzimy rzeczy szerzej i dostrzegamy subtelności, aby zagwarantować sukces naszym działaniom.

„Marzyłam o firmie, która w swoich szeregach zgromadzi ekspertów posiadających pasję do zmieniania rzeczywistości i rozwijania potencjału ludzi oraz organizacji. MLS stało się ucieleśnieniem tych marzeń.”

— Kinga Mann

Czym się zajmujemy?


Zajmujemy się zmianą. Zmianą w organizacji, zmianą w sposobie myślenia ludzi, zmianą w ich zachowaniach. Zmianę powodujemy poprzez uczenie nowych umiejętności, dostarczanie wiedzy, zmianę sposobu myślenia, co w efekcie daje zmianę nie tylko w jednostkach ale w całej organizacji.

Diagnoza organizacji

Pomagamy w podejmowaniu strategicznych decyzji odnośnie ludzi, procesów i organizacji jako całości.

Programy rozwojowe

Tworzymy kompleksowe programy rozwojowe, które realizujemy zarówno w kraju jak i za granicą.

Badania

Projektujemy narzędzia do badania kompetencji, satysfakcji z pracy, kultury organizacyjnej i wiele innych.

Zespół


Łączymy wiedzę i doświadcznia z zakresu psychologii, funkcjonowania organizacji i rozumienia biznesu.